? Northland Malmtransport | Pajalabilder

Northlands Malmtransport avgår från Kaunisvaara gruvan.