? Northlands styrelse utanför Kaunisvaara gruva. | Pajalabilder

Matti Kinnunen, Sverige. Birger Solberg, Norge. Stuart Pettifor, England.  Anders Hvide, Norge, styrelseordförande. Tuomo Mäkelä, Finland.

 

ID: DSC_8866